Места за настаняване

Къща за гости „Тихия кът“

Адрес: с.Боснек, ул.Н.Въпцаров №17, за повече информация на място.

Къща за гости „ Къща за птици“

Адрес: с.Боснек, ул.Хр.Ботев №36